EN / SE
facebook twitter PDF puolustuvoimat.fi
Aku Siukosaari

Vuosikertomus

2014

Vuosikertomus

2014
Puolustusvoimain komentajan katsaus

Puolustusvoimat valmiinauuteen asentoon vuonna 2015

Lue lisää
Vieritä alas
© 2015 Pääesikunnan viestintäosasto
Jarno Riipinen

Puolustusvoimain komentajan katsausPuolustusvoimat valmiinauuteen asentoon vuonna 2015

Vuosi 2014 jää puolustusvoimien historiaan merkittävänä vuotena. Haasteita tuotti suuren sisäisen rakennemuutoksen toteuttaminen samaan aikaan ulkoisen toimintaympäristön muutoksen kanssa. Puolustusvoimat on selviytynyt molemmista haasteista luottamusta herättävällä tavalla.

Puolustusvoimauudistuksen jälkeen sodan ajan vahvuutemme on 230 000 taistelijaa. Tämä on tosiasiallisesti hieman yli 4 % koko väestöstämme. Laajan maamme sotilaalliseen puolustukseen on nyt varattu joka kahdes- kymmenesviides kansalainen. Operatiivisen näkemyksemme mukaan nyt on joukkojen määrässä saavutettu taso, jonka alittaminen merkitsisi puolustuksemme fundamenttien uudelleen arviointia.

komentajan tunnus Kenraali
Jarmo Lindberg

Henkilöstötoimenpiteet onnistuivat haasteellisissa puitteissa

Puolustusvoimien henkilöstöpäällikkö

Puolustusvoimien johtosuhteet1.1.2015 lukien

Puolustusvoimien johtosuhteet
Anssi Tiusanen

Maavoimat aktivoituu puolustusvoima- uudistuksen ansiosta puolustusvoimauudistuksen ansiosta

Puolustusvoimauudistus mahdollistaa maavoimien toiminnan tason palauttamisen vuodesta 2015 alkaen. Maavoimat järjestää vuosittain kertausharjoituksia vähintään 12 000 reserviläiselle, kasvattaa varusmiesten maastovuorokausia 35:een sekä lisää ampuma- ja taisteluharjoitusten määrää.

Puolustusvoimauudistuksen toimeenpanovaihe viimeisteltiin maavoimissa vuonna 2014. Uudistetut rauhan ajan maavoimat koostuvat Maavoimien esikunnasta sekä kahdeksasta uusimuotoisesta maavoimien komentajan alaisesta joukko-osastosta, joita ovat Karjalan prikaati, Porin prikaati, Kainuun prikaati, Panssariprikaati, Jääkäriprikaati, Kaartin jääkärirykmentti, Utin jääkärirykmentti ja Maasotakoulu. Uusimuotoiset joukko-osastot mahdollistavat useiden eri aselajien kouluttamisen ja yhteistoiminnan harjoittelun.

Elias Koskinen

Merivoimat tähyäävalmistautuneena kohti tulevaa

Vuosi 2014 oli yhdistelmä valmistautumista uuteen organisaation käyttöönottoon ja aktiivista koulutus- ja harjoitustoimintaa. Merivoimat järjesti elo–syyskuussa yhden kaikkien aikojen suurimmista kansainvälisistä harjoituksista Suomessa.

Northern Coasts 2014 -harjoitus kokosi yhteensä noin 3 200 osallistujaa 13 maasta sekä noin 60 sota-alusta ja 12 ilma-alusta Saaristomeren ja Selkämeren alueelle. Merivoimat onnistui harjoituksen järjestelyissä ja osallistujilta saatu palaute on ollut erittäin positiivista.

Aku Siukosaari

Ilmavoimat on valmiinauusiin haasteisiin

Ilmavoimien ja koko ilmapuolustuksen tehtävänä on Suomeen ilmoitse kohdistuvan, sotilaallisella voimankäytöllä uhkaamisen ennaltaehkäisy sekä tarvittaessa ilmahyökkäyksen torjuminen. Ilmavoimat osallistuu suorituskyvyillään puolustusvoimien operaatioihin yhdessä muiden puolustushaarojen kanssa.

Ilmavoimien normaaliolojen ja poikkeusolojen organisaatiot, toimintatavat ja suorituskyvyt ovat uudistuneet puolustusvoimauudistuksen ja joukkorakennetyön yhteydessä. Ilmavoimauudistus ja uudet, Hornetiin sekä valvonta- ja johtamisjärjestelmiin syntyvät, suorituskyvyt mahdollistavat taistelutavan uudistamisen ja optimoimisen muuttuvaan uhkatilanteeseen.

Simo Salminen

Puolustusvoimien logistiikkalaitos on toiminnan mahdollistaja

Puolustusvoimilla on vuonna 2015 logistiikkajärjestelmä, joka johtosuhteita selkeyttämällä, päällekkäisiä toimintoja poistamalla ja toimintatapoja yhtenäistämällä on saatu entistä kustannustehokkaammaksi. Järjestelmä huomioi joukkojen tarpeet sekä mahdollistaa toiminnan ja operaatiot kaikissa valmiustiloissa.

Puolustusvoimien logistiikkalaitos muodostettiin Maavoimien, Merivoimien ja Ilmavoimien materiaalilaitoksista, Sotilaslääketieteen keskuksesta ja Hämeen rykmentin Huoltokoulusta sekä Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskuksen osista vuoden 2015 alussa.

Jussi Laine

Puolustusvoimien palvelukeskus sijaitsee hallinnon näköalapaikalla

Tukipalvelujen keskittäminen 1.1.2015 perustettuun Puolustusvoimien palvelukeskukseen luo tehokkuutta hallintoon. Tavoitteena on saattaa koko puolustusvoimien henkilöstön käyttöön yhdenmukaiset, yksinkertaiset ja automatisoidut tukipalvelut.

Puolustusvoimien palvelukeskukseen koottiin valtionhallinnossa yleisesti keskitettyjen talous- ja henkilöstöpalvelujen lisäksi muun muassa tiedonhallintapalveluita sekä oppimateriaali-, kuva-, audio- ja videotuotantoa. Palvelutoiminnan kovana kärkenä toimii Puolustusvoimien palvelupiste, joka ottaa vastaan ja ratkaisee tai reitittää kaikille puolustusvoimien palveluntarjoajille tarkoitettuja palvelupyyntöjä. Loppukäyttäjälle asia tehdään helpoksi: ongelmatapauksissa käännytään palvelupisteen puoleen.

Julius Töyrylä

Sotilasmusiikki soi uudistunein sävelin

Puolustusvoimien ylikapellimestari

Suomalainen sotilasmusiikki koki itsenäisyyden ajan suurimman muutoksen puolustusvoimauudistuksessa. Kehitettävät soittokunnat aloittivat toimintansa uusilla paikkakunnilla vuoden 2014 alussa. Muutoksen keskeisin perusta ovat sotilasmusiikkialan suorituskykyvaatimukset.

Muutos toteutettiin vuoden 2013 lopussa, jolloin 7 sotilassoittokuntaa ja 78 tehtävää 264:stä lakkautettiin. Sotilasmusiikkia kehitettiin muodostamalla neljä aiempaa vahvempaa ja riittävän alueellisen kattavuuden varmistavaa soittokuntaa sekä turvaamalla Kaartin soittokunnan sekä Puolustusvoimien varusmiessoittokunnan toimintaedellytykset.

Tunnusluvut ja kaaviot

suomenlippu
Miika Soukkala
© 2015 Pääesikunnan viestintäosasto